Pengurus inti Koperasi Vallgarapreuneurs

Tahun Kerja 2017

Ketua
Bismo Sudirjo

Wakil Ketua 
Suwanto